Tipo di rasa di konènchi

Tin mas o menos 50 rasa di konènchi riba mundu. Esaki nan ta parti den 5 grupo. Kada un di e rasanan aki tin nan peso ideal. Aki nos ta menshoná 2 rasa di kada kategoria.

1. Konènchi enano 0,8 – 1,1 kg
2. Konènchi chikí 1,5 – 3 kg
3. Konènchi mediano

3 – 5 kg

4. Konènchi grandi mas ku 5 kg
5. Rasa partikular —-

 

 

Konènchi Enano

‘Roodoogpool’:

‘Roodoogpool’ ta bin for di Inglatera. E rasa aki bo por haña ku wowo kòrá i wowo blou. Tur 2 su kurpa ta kompletamente blanku. Tene na kuenta ku nan karakter no ta mesun kos. E rasa aki por pisa entre 800 pa 1100 gram i esaki e por yega den 6 luna. Su skouder ta mesun hanchu ku su kurpa. E oreanan ta kòrtiku i rondó i bo no ta mira su garganta. Su wowonan ta grandi en komparashon ku su kabes.

‘Kleurdwerg’:

E rasa aki ta bin for di Hulanda. E konènchi aki ta karga e nòmber aki pasobra bo ta hañ’é na diferente koló. Nan forma di kurpa i peso ta mesun kos ku ‘Roodoogpool’

Konènchi chikí

‘Tan’:

E rasa ‘Tan’ ta bin foi Inglatera i ta un di e rasanan mas popular. Antes e rasa aki tabata yama ‘Tan & Black’, pasobra su barika tin un koló hel i parti ariba di su kurpa ta koló pretu. Awendia tin diferente koló i ta pesei nan ta yama e rasa aki ‘Tan’. Su oreanan tin un promedio di 9 cm. Konènchi ‘Tan’ tin un peso entre 2 pa 2,75 kilogram.

 ‘Thrianta’:

‘Thrianta’ ta un rasa di konènchi Hulandes. E rasa aki ta bin na koló: oraño. Konènchi ‘Thrianta’ tin un peso entre 2 pa 2,75 kilo. Su oreanan ta pará i na punta di su orea ta rondó. ‘Thrianta’ tin un karakter fuerte, pero e ta adekuá pa mucha.

Konènchi mediano

‘Rijnlander’:

E rasa aki ta bin for di Alemania. ‘Rijnlander’ su lananan ta konsistí di 3 koló. E kolonan aki por ta blanku, blou ku hel òf blanku, pretu ku oraño. E tin un kurpa firme. Su kabes ta fuerte i su boka, kachete i su banda di kara ta hanchu. E oreanan ta pará i su punta di orea ta rondó. Largura di orea ta entre 11 pa 13 cm. Peso di e rasa aki por varia entre 3 pa 4 kilo.

Papillon’:

E rasa aki ta bin for di Inglatera. ‘Papillon’ ta un rasa di konènchi ku tin un struktura di kurpa flaku i largu. E nòmber ‘Papillon’  ta bin dor di e barbulètè ku e tin riba su nanishi. E kolonan mas frekuente na e rasa aki ta  pretu, blou, madagascar i 3 koló. Peso di un ‘Papillon’ por varia entre 2,5 pa 3,5 kilo.

Konènchi grandi

‘Lotharinger Grandi’:

E konènchi aki ta bin for di Fransia i Alemania. E tin e nòmber aki pa e pintura ku e tin riba su lananan. Blanku ta e koló básiko i e pintura por ta pretu òf maron. Si e pintura ta koló maron, e ora ei e rasa yama: ‘Lotharinger maron’. E rasa aki tin 3 diferente grandura. E ‘Lotharinger enano’ por pisa na un peso di maksimo 1,1 gram. E ‘Lotharinger chikí’ por pisa entre 2,25 pa 3 kilo. I e ‘Lothariger Grandi’ por pisa mas ku 5 kilo. Tur e 3 granduranan aki tin eksaktamente mesun patron ku otro, solamente ta diferenshá den grandura.

‘Franse Hangoor’:

E konènchi aki ta bin for di Fransia. E rasa aki por kompar’é ku un “bulldog”, pasobra su kurpa ta firme, hanchu i masivo. Su kabes ta grandi i su wesu di nanishi ta di bog. Su peso por yega na un máksimo di 6,5 kilo. E rasa aki bo por haña na diferente koló manera: shinishi, plata-shinishi, blou-shinishi, petu, blou, chinchilla, madagscar, isabella, blanku ku wowo kòrá, blanku ku wowo blou i bònt. Su oreanan ta kologá banda di su kabes i tin un largura di 38 pa 45 cm.

Rasa partikular

‘Rex:

‘Rex’ ta un rasa di konènchi ku ta bin for di Fransia. E rasa aki ta konosí pa su struktura di lana. Su lananan ta kòrtiku i suave. ‘Rex’ bo por haña na diferente grandura, koló di patron i pintura. E kolonan mas rekonosí ta: castor, opal, luchs, pretu, maron, blou, hel oraño i chinchilla.

‘Angora’:

‘Angora’ ta bin for di Azia i Inglatera. Esaki ta e úniko konènchi ku na su orea ta plumá. Largura di e plumanan na orea ta por lo menos 10 cm. ‘Angora’ bo por haña na 3 diferente rasa: ‘Angora’, ‘Angora enano’ i ‘Angora hangoor’. Normalmente e rasa aki bo ta haña na koló blanku ku wowo kòrá. Awendia bo ta haña e rasa aki na diferente manera: blanku ku wowo blou òf e lananan ta koló maron, pretu, blou òf hel. Nan peso ta varia entre 3 pa 4 kilo.